De familie Bakker

Inleiding

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

De wortels van de familie Bakker liggen in  Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een geslacht van doorgaans eenvoudige landslieden en trouwe kerkgangers. Met name in de negentiende en twintigste eeuw hebben vertegenwoordigers van dit geslacht zich ingezet voor kerk en maatschappij.

Met het bijeengaren van onder meer genealogisch materiaal voor zijn kwartierstaat en voor een genealogie van Marinus Bakker, geboren rond 1700, die als stamvader van de familie wordt beschouwd, is ds. Piet Bakker (1902-1990) vele tientallen jaren bezig geweest. Hij moest steeds vanuit zijn standplaats Kielwindeweer in Groningen, waar hij van 1950 tot 1967 predikant was, voor archiefonderzoek naar Zeeland reizen, waar nog geen computers en uitgebreide op naam gesorteerde lijsten hem toelachten.

Hoezeer de religie een rol speelde in de familie Bakker wordt duidelijk aan de hand van het volgende:

Jan Bakker, die met Cornelia van de Wege was getrouwd, is de betovergrootvader van Piet Bakker. Deze Jan Bakker had een zoon DaniŽl die predikant was en zich had afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk en een eigen kerkgenootschap stichtte.
Het begon allemaal in een veertig meter lange schuurkerk aan de Axelseweg in Terneuzen. Dat was een landbouwschuur van het landbouwbedrijf met de naam "De Leeuwenhof" . Aan het begin van de oprijlaan stond vroeger aan beide zijden van de toegangspoort een leeuwtje. Die leeuwtjes kwamen later onder toezicht van monumentenzorg. In de kerk was geen preekstoel aanwezig. Er waren dikke boomstammen op lengte afgezaagd, waarop planken waren bevestigd, die als zitplaats dienden. Op de zondagen was het er druk. De schuur zat dan vol mensen, tot zelfs boven de koeienstal, de zogenaamde schelf.Men kwam met koetsen uit de hele omtrek en soms zelfs met wagens waarop wel vijfentwintig mensen zaten. Hoelang men er gekerkt heeft is niet duidelijk geworden. In 1866 werden aan de Vlooswijksestraat enige huisjes gekocht. Op 26 mei 1900 werd er door de echtgenote van ds. L. Boone de eerste steen gelegd voor een kerkgebouw met bijbehorende pastorie. Ds. DaniŽl Bakker was toen al vijftien jaar dood, want hij overleed in 1885 te Hoek..

Ds.Piet Bakker

 

 

Santina Bakker, op een schoolfoto die rond 1882 is gemaakt .

In Axel staat nu nog het zogenaamde Bakker-
kerkje, waarvan hier een recente foto.

 

Santina Bakker is geboren te Terneuzen op 12 februari 1875 en ging daar naar school (zie foto). Zij trouwde met Pieter Faas, die op 26 november 1875 te Zaamslag. Santina komt zowel in de genealogie van Marinus Bakker, als in die van Arij Arijsse (Faas) voor.

an Kuitert    

   Buntgrasbeemd 4

5551 HA Valkenswrd     

   Telefoon: 040 - 2046832 

  Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 28 september 2005